Umowa o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ul. Mościckiego 14”

nr UDA-RPSL.04.03.04-24-0419/18-00

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020

została zawarta w dniu 24.02.2021r.

 

Oś Priorytetowa IV  „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”

Działanie 4.3 „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej”

Poddziałanie 4.3.4. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs”

Kwota dofinansowania: 3.059.481,14 zł co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych.

Podpisanie umowy z Wykonawcą robót budowlanych nastąpiło w dniu 06.05.2021r.

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy miało miejsce w dniu: 13.05.2021r.

Wykonawcą robót budowlanych jest WODPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu 34-300, ul. Ks. Pr. St. Słonki 24.

Wartość inwestycji : 4.797.000,00 zł brutto.

Zakończenie robót budowlanych: luty 2022r.

Projekt zakłada przebudowę obiektu wraz z termomodernizacją oraz robotami towarzyszącymi tj.:

Roboty zabezpieczające

Roboty rozbiórkowe

Remont naświetli piwnicznych

Wymurowanie ogniomurów

Izolacja termiczna i przeciwwodna ścian fundamentowych z styroduru XPS, a także wełny mineralnejtwardej z przeznaczeniem do fundamentów na pasach oddzielenia pożarowego, oraz zastosowaniem folii kubełkowych, listew startowych i listew zakańczających dociskowych poniżej gruntu, oraz podwójnej siatki zbrojeniowej i tynku mozaikowego ponad gruntem w strefie cokołowej.

Izolacja termiczna ścian elewacyjnych z wełny mineralnej z zastosowaniem aluminiowych listew startowych z kapinosem, aluminiowych listew narożnych i okiennych,podwójnej siatki zbrojeniowej, tynku barwionego w masie i innych systemowych rozwiązań.

Izolacja termiczna stropu pod piętrem 1 w podcieniu budynku z wełny mineralnej

Wykonanie listew dylatacyjnych PVC z siatką szklaną

Ocieplenie stropu pod poddaszem w głównej części budynku

Ocieplenie stropodachu skrzydła bocznego budynku wraz ze stropodachem szybu windowego

Wymianę świetlika w stropodachu szybu windowego

Wykonanie otworów i montaż klap dymowych

Wzmocnienie stropu IV kondygnacji przy otworach klap dymowych taśmami w włókien węglowych poprzedzone przedstawieniem projektu warsztatowego zaproponowanego rozwiązania do akceptacji

Wymianę pokrycia dachów włącznie z dachem szybu windowego

Remont kominów na dachu

Wymianę rynien i rur spustowych na stalowe ocynkowane powlekane

Wpięcie rur spustowych, które obecnie odprowadzają wodę na teren do istniejących studzienek kanalizacji deszczowej

Wymianę obróbki blacharskiej na stalową ocynkowaną powlekaną

Częściową wymianę stolarki okiennej PVC zgodnie z dokumentacją

Częściową wymianę ślusarki drzwiowej i okiennej zewnętrznej

Wyposażenie okien w nawiewniki do wentylacji hybrydowej

Wymianę parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej

Wymianę / montaż parapetów wewnętrznych zgodnie z wymianą stolarki okiennej PVC

Wymianę instalacji odgromowej i uziomowej

Wykonanie zadaszenia szklanego systemowego nad wejściem do budynku

Przebudowę wejść do budynku wraz z wymianą ślusarki drzwiowej.

Remont schodów i pochylni zewnętrznych

Wykonanie balustrad i poręczy

Wykonanie opaski wokół budynku

Wymianę instalacji c.o.

Wymianę instalacji c.w.u. i z.w.

Wymianę instalacji wod.-kan.

Wykonanie instalacji wentylacji hybrydowej

Wymianę instalacji elektrycznej wewnętrznej wraz wymianą gniazdek wtykowych, włączników, opraw oświetleniowych na led itp.

Wymianę oświetlenia zewnętrznego

Wymianę okablowania strukturalnego

Remont pomieszczeń wraz z malowaniem związany z robotami wymiany instalacji elektrycznej oraz instalacji c.o. i stolarki okiennej i drzwiowej

Remont sanitariatów wraz z wymianą instalacji, armatury i glazury

Remont posadzki w strefach wejściowych budynku (pom. 28, pom.1a, pom.6, pom.7)

Montaż stojaka na rowery

Przebudowa konstrukcji budynku przy istniejącej drodze drodze pożarowej w podcieniu budynku

  • 19
  • lipca 2024Piątek
Imieniny: Arseniusz, Marcin, Wincenty, Lutobor, Rufin
Pogoda:
  • 26oCTeraz
  • 27oCJutro
  • 29oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Jakość powietrza
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP

BeePathNet - Pszczela Ścieżka