„Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - etap III”

Zadanie obejmuje budowę małego węzła przesiadkowego w rejonie ul. Sienkiewicza poprzez przebudowę przejścia podziemnego przy ul. Sienkiewicza, w tym m.in. zadaszenie schodów, zabudowę platform dla osób z niepełnosprawnością, budowę 4 stanowiskowej wiaty na rowery, wypożyczalni 10 rowerów oraz biletomatu, a także wyposażenia w monitoring miejski celem zapewnienia bezpieczeństwa podróżnym w tym osobom z niepełnosprawnościami. W ramach projektu przewidziano także budowę ciągów rowerowych o długości ok. 1 km w ul. Małachowskiego, Kościelnej, Sienkiewicza i Piłsudskiego.

Zadanie dofinansowanie jest w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie dla poddziałania:4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT.

Data zakończenia projektu 31-12-2020 r.

Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020 - 3,2 mln zł.

 

 

  • 19
  • lipca 2024Piątek
Imieniny: Arseniusz, Marcin, Wincenty, Lutobor, Rufin
Pogoda:
  • 26oCTeraz
  • 27oCJutro
  • 29oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Jakość powietrza
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP

BeePathNet - Pszczela Ścieżka