„Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminie Sosnowiec II”

 

Wartość całkowita projektu: 19 384 800,00 zł

Wartość dofinansowania: 16 477 080,00 zł

Okres realizacji projektu: od 02.11.2018 r. do 31.12.2021 r.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 16.09.2019 r.

Gmina Sosnowiec realizuje projekt pn.: "Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminie Sosnowiec II". Projekt uzyskał dofinansowanie  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie dla poddziałania: 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT.

Inwestycja dotyczy modernizacji systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sosnowiec w celu podwyższenia efektywności energetycznej (redukcji zużycia energii elektrycznej) przy zachowaniu zgodności z dotyczącą oświetlenia ulicznego Polską Normą, która przenosi normę europejską PN-EN 13201. Przedmiotowy projekt ujmuje ramy wyłącznie działań prowadzących do optymalizacji zużycia energii na potrzeby oświetlenia.

Projekt obejmuje modernizację 6071 punktów oświetleniowych zlokalizowanych na terenie miasta Sosnowca, poprzez wymianę istniejących opraw umieszczonych na słupach oświetleniowych na oprawy LED. Ze względu na zły stan techniczny i zagrożenie bezpieczeństwa, do wymiany zakwalifikowano także 1021 szt. słupów oświetleniowych. Planowany jest również montaż systemu sterowania i monitorowania oświetlenia, poprzez zainstalowanie opraw ze zintegrowanymi sterownikami indywidualnymi lub sterowników poza oprawą i uruchomienie platformy informatycznej. Sterowniki, poprzez wbudowane moduły GSM, zapewniają łączność opraw z programem na serwerze, który umożliwi zdalne sterowanie oraz zbieranie i przechowywanie danych. System pozwoli też na regulację strumienia świetlnego oraz automatyczną pracę poprzez załączanie i wyłączanie oświetlenia w oparciu o zintegrowaną ze sterownikiem fotokomórkę lub zegar astronomiczny. Planowany system umożliwi kontrolę zużycia energii, wykrywanie usterek i alarmowanie o nich, a także wykonywanie licznych pomiarów.

Omawiana inwestycja obejmuje następujące działania:

 • demontaż sodowych i rtęciowych opraw oświetleniowych,
 • montaż opraw oświetleniowych w technologii LED,
 • częściową wymianę słupów oświetleniowych na nowe słupy aluminiowe,
 • wymianę elementów dodatkowych (tabliczek bezpiecznikowych, wysięgników łączących słup z oprawą, przewodów, zacisków, zabezpieczeń),
 • montaż sterowników inteligentnych w oprawach,
 • uruchomienie systemu sterowania i monitorowania,
 • przeprowadzenie prób i badań, uzyskanie odbioru robót i przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania zmodernizowanych obiektów.

Projekt przyczynia się do redukcji emisji CO2, z poziomu 3 512,98438 t/rok do poziomu 867,60304 t/rok, tj. o 2645,38134 t/rok. (75,30%).

 

 • 19
 • lipca 2024Piątek
Imieniny: Arseniusz, Marcin, Wincenty, Lutobor, Rufin
Pogoda:
 • 26oCTeraz
 • 27oCJutro
 • 29oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Jakość powietrza
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP

BeePathNet - Pszczela Ścieżka