Adaptacja Zamku Sieleckiego w Sosnowcu na cele kulturalne

Przedsięwzięcie było realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
Oś priorytetowa: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów
Działanie: 5.3. Dziedzictwo kulturowe
Poddziałanie: 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe - konkurs
Wartość dofinansowania:
1 141 514,84 zł

Opis projektu
Przedmiotem projektu było odnowienie niewykorzystanego północnego skrzydła Zamku Sieleckiego w Sosnowcu, służące zachowaniu, propagowaniu i upowszechnianiu wiedzy o dziedzictwie kulturowym i historycznym regionu oraz Miasta, a także zagospodarowanie przestrzeni wokół obiektu.
Cel projektu i zaplanowane działania
Celem projektu było zwiększenie atrakcyjności kulturowej obiektu poprzez zaplanowane działania: odrestaurowanie północnego skrzydła zamku, wymianę wewnętrznych instalacji, budowę oraz przebudowę kanalizacji deszczowej. Szczególnym elementem projektu było wyeksponowanie odkrywek archeologicznych oraz renowacja polichromii. Po realizacji inwestycji obiekt przystosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Realizacja projektu umożliwiło pełne wykorzystanie przestrzeni Zamku, co przełoży się rozszerzenie oferty wystawienniczej i warsztatowej. Ponadto, wśród prac znajdą się: montaż daszków szklanych nad wejściami do budynku, prace remontowe dotyczące wewnętrznej klatki schodowej w skrzydle zachodnim, schodów wejściowych do budynku, balustrad, komina. W ramach dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami powstała platforma pionowa przy głównym wejściu, winda osobowa w skrzydle zachodnim, a także wewnętrzne pochylnie w skrzydle północnym. W zakresie prac znalazły się również budowa oraz remont ogrodzenia terenu. Projekt przewidywał utworzenie dodatkowego zjazdu na drogę publiczną, co pozwoliło na pełne skomunikowanie terenu Zamku – połączenie traktów pieszo-jezdnych, drogi dojazdowej, parkingu ze wszystkimi wejściami do budynku.
Wartość całkowita projektu wyniosła:
3 374 800,02 zł
Realizacja zadania została zakończona 15.02.2019 r.

GALERIA ZDJĘĆ - KLIKNIJ TUTAJ

  • 19
  • lipca 2024Piątek
Imieniny: Arseniusz, Marcin, Wincenty, Lutobor, Rufin
Pogoda:
  • 25oCTeraz
  • 27oCJutro
  • 29oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Jakość powietrza
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP

BeePathNet - Pszczela Ścieżka