Kompleksowa termomodernizacja 11 obiektów szkolno-przedszkolnych w Sosnowcu


Uzyskano dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii
w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT

Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 29 maja 2017 r.

Koszt projektu:
Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie wyniosła 24 842 121.23 zł., całkowite wydatki kwalifikowalne to 21 812 539,01 zł, w tym wartość dofinansowania to 18 540 658,16 zł.

Opis projektu
Projekt zakładał zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację następujących obiektów:
a) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 z oddziałem rehabilitacji i integracji oraz Przedszkole nr 43, ul. Bohaterów Monte Cassino 46
b) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6, ul. Starzyńskiego 41
c) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, ul. Gwiezdna 2
d) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12, ul. Jasieńskiego 2a
e) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14, Szkoła Podstawowa nr 40, Przedszkole Miejskie nr 45, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kisielewskiego 4
f) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Zillingera 1
g) Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Braci Mieroszewskich 54
h) Szkoła Podstawowa nr 39, ul. Lubelska 51
i) Gimnazjum Publiczne nr 7, ul. Białostocka 17
j) Przedszkole Miejskie nr 14, ul. Maliny 25
k) Przedszkole Miejskie nr 38, ul. Krzywoustego 6

Cel działania:

Zaproponowane rozwiązania budowlane są efektywne pod względem energetycznym (pozwalają na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło budynku). Działania termomodernizacyjne przyczyniły się do zapewnienia optymalnego komfortu cieplnego użytkowników, przyczyniły się do łagodzenia zmian klimatu poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Zaproponowane rozwiązania termomodernizacyjne są również działaniami adaptacyjnymi do zmian klimatu i ekstremalnych zdarzeń pogodowych: obiekty użyteczności publicznej z uwagi na duże powierzchnie są podatne na zmiany temperatury (łatwo ulegają przegrzaniu lub wychłodzeniu), stąd też wraz z nasileniem się częstości występowania skrajnych temperatur koniecznie jest zapewnienie im dostatecznej izolacji termicznej, co było przedmiotem niniejszego projektu.

Stopień zaawansowania: Roboty budowlane zostały zakończone 27 września 2017 r.

Wykonawcami robót budowlanych były firmy:

- Konsorcjum Zakład Budowlano-Handlowy Andrzej Muc z siedzibą w Siemianowicach Śląskich oraz EFEKT sp. z o. o. z siedzibą Siemianowicach Śląskich,

- Jędrzejczyk Przemysław „Zakład Remontowo-Budowlany Jędrzejczyk” z siedzibą w Sosnowcu.

Ostateczna wartość projektu wyniosła: 24 842 121.24 zł

FOTO - kliknij TUTAJ

  • 19
  • lipca 2024Piątek
Imieniny: Arseniusz, Marcin, Wincenty, Lutobor, Rufin
Pogoda:
  • 26oCTeraz
  • 27oCJutro
  • 29oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Jakość powietrza
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP

BeePathNet - Pszczela Ścieżka