„Modernizacja infrastruktury autobusowo ‐ tramwajowej na terenie Sosnowca - budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych”.

Wartość całkowita projektu: 67 241 103,05 zł

Wartość dofinansowania:  56 602 201,46 zł

Okres realizacji projektu: od 19.08.2014 r. do 15.12.2019 r.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 30 listopada 2016 r.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie dla poddziałania: 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz  efektywne oświetlenie – ZIT.

 

Przedmiotem realizacji projektu jest utworzenie na terenie miasta 8 małych węzłów przesiadkowych pozwalających na zmianę środków komunikacji z indywidualnej na transport publiczny oraz rower. W ramach projektu zaplanowano przebudowę 6 przejść podziemnych i 2 nadziemnych wraz z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w celu ułatwienia dostępu do przystanków komunikacji zbiorowej, budowę ścieżek rowerowych i 9 wypożyczalni rowerów łączących węzły przesiadkowe, a także budowę buspasów i zabudowę biletomatów. Całokształt zadań w projekcie ma stworzyć spójny system wspomagający transport publiczny w mieście i przyczyniający się do zastąpienia samochodu jako środka komunikacji przez komunikację zbiorową i rower. Realizacja projektu została zaplanowana do grudnia 2019 r.

Szczegółowy zakres prac w ramach projektu obejmuję:

I. Przebudowę przejść podziemnych:

 1. ul.3 Maja (basen).
 2. ul. Piłsudskiego i ul. Grabowa.
 3. ul. Piłsudskiego i ul. Jastrzębia.
 4. ul.3 Maja i ul. Parkowa (CWK).
 5. ul. Narutowicza i ul.3 Maja.
 6. ul. Narutowicza i ul. Szkolna.

II. Przebudowę przejść nadziemnych:

 1. ul.3 Maja.
 2. ul. Naftowa/Teatralna.

III. Budowę buspasa na ul. 3 Maja.

IV. Budowę ścieżek rowerowych łączących małe węzły przesiadkowe.

V. Budowę infrastruktury towarzyszącej, tj. biletomatów w obrębie małych węzłów przesiadkowych oraz wypożyczalni rowerów.

 • 19
 • lipca 2024Piątek
Imieniny: Arseniusz, Marcin, Wincenty, Lutobor, Rufin
Pogoda:
 • 26oCTeraz
 • 27oCJutro
 • 29oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Jakość powietrza
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP

BeePathNet - Pszczela Ścieżka