Zabytki Sosnowca

Zabytki Sosnowca

Sosnowiec to miasto młode, kilka lat temu obchodziło ono swoje stulecie. Ale mimo tak młodego wieku nie jest miastem pozbawionym obiektów zabytkowych. Wydawało by się, że w porównaniu z miejscami szczególnie naznaczonymi historycznie, miastami powstałymi na zrębie średniowiecznych założeń, Sosnowiec nie ma szans zabłysnąć na polu historii architektury. Na całe szczęście tak jednak nie jest. Dzięki szybkiemu wzrostowi miasta w okresie industrializacji Polski, napływającym w te rejony kraju ludziom, o wizjach ekonomicznych i gospodarczych, zyskujących tutaj dobry grunt, dzięki silnemu oddziaływaniu dzielnic posiadających bogatą historię, sięgającą średniowiecza, Sosnowiec nie jest miastem bezbarwnym. Takie obiekty jak neoklasycystyczny dworzec Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, czy teatr, będący prężnym ośrodkiem życia kulturalnego miasta, zachęcały niemieckich fabrykantów do inwestowania w tym właśnie miejscu. Dzięki temu powstały rezydencje, założenia pałacowo-parkowe, miejsca gromadzące wokół siebie ludzi nie obojętnych zarówno na rozwój kultury jak i gospodarki.

 

Nowa ustawa, z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie i opiece nad zabytkami, zamiast pojęcia dobro kultury używa określenia zabytek, definiując go jako "nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną lub naukową". Pojęcie zabytku jest bardzo szerokie i posługując się nim możemy stworzyć bardzo długi katalog sosnowieckich obiektów, które na to miano zasługują.

 

Do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego z terenu Sosnowca wpisanych jest 31 obiektów, a 9 obiektów znajduje się w rejestrze zabytków ruchomych. To niewiele, ale nie należy zapominać o gminnej ewidencji zabytków, w której znaleźć możemy kilkaset pozycji.

 

Zabytki miasta są często perełkami architektury w skali nie tylko regionu, ale również Polski. W dyskusjach konserwatorów i historyków sztuki temat, choćby sosnowieckich pałaców, nie jest obojętny. Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego uznało pałace Sosnowca, jako najpiękniejsze rezydencje w regionie z przełomu XIX i XX wieku.

 

GROBOWIEC RODZINY MEYERHOLDÓW

Cmentarz ewangelicko-augsburski przy ul. Smutnej.

Czytaj więcej

TRÓJKĄT TRZECH CESARZY

Trójkąt Trzech Cesarzy położony jest w dorzeczu Białej Przemszy, Czarnej Przemszy i Przemszy, gdzie stykały się granice trzech państw: Austrii, Prus i Rosji.

Czytaj więcej

PAŁAC DIETLA

ul. Żeromskiego 2A

Czytaj więcej

PAROWÓZ TY51-22

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych ul. Kilińskiego 31, 41-200 Sosnowiec

Czytaj więcej

DAWNY BANK POLSKI

ul. Małachowskiego 7

Czytaj więcej

DAWNY BANK HANDLOWY

ul. Małachowskiego 3

Czytaj więcej

ZESPÓŁ DWÓCH BUDYNKÓW SZKOLNYCH

 ul. Starzyńskiego 50, 50A - Ostrowy Górnicze

Czytaj więcej

BUDYNEK MIESZKALNY

ul. Będzińska 41/I

Czytaj więcej

BUDYNEK MIESZKALNY

ul. Obwodowa 8 - Ostrowy Górnicze

Czytaj więcej

BUDYNEK MIESZKALNY - DAWNY DOM SZTYGARA

ul. Starzyńskiego 2 - Ostrowy Górnicze

Czytaj więcej
  • 25
  • lutego 2024Niedziela
Imieniny: Cezary, Wiktor, Lubart, Antonina, Adam
Pogoda:
  • 9oCTeraz
  • 11oCJutro
  • 13oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Jakość powietrza
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP

BeePathNet - Pszczela Ścieżka