Gospodarka odpadami komunalnymi – dokumenty do pobrania

Informacja Prezydenta Miasta dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałej o możliwości wyłączenia z gminnego systemu odbierania odpadów komunalnych

Oświadczenie/odwołanie oświadczenia o wyłączeniu z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które nie może zostać odwołane w okresie od 01.04.2024 r. do 31.03.2026 r.

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – Pobierz uchwały

DEKLARACJE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCE DO 31 GRUDNIA 2020 roku Pobierz deklarację

DEKLARACJE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2021 roku Pobierz deklarację

WNIOSEKO WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O FIGUROWANIU W EWIDENCJI PODATNIKÓW OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Klauzula Informacyjna RODO

WNIOSEK O WYWÓZ POPIOŁU Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

WYKAZ APTEK WYPOSAŻONYCH W POJEMNIKI DO ZBIERANIA PRZETERMINOWANYCH LEKÓW

WYKAZ PODMIOTÓW ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY POCHODZĄCY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH

WYKAZ OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WYPOSAŻONYCH W POJEMNIKI NA ZUŻYTE BATERIE

PUNKTY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych, odebranych i zebranych na terenie Gminy Sosnowiec w roku 2022

Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

Informacja o osiągniętych przez Gminę Sosnowiec poziomach przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Poziom składowania odpadów komunalnych  i odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych w latach 2020-2022

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2016 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2017 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2018 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2019 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2020 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2021

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2022

UCHWAŁY

Pełnomocnictwa - ZMIANY W ZAKRESIE PEŁNOMOCNICTW

WYDANIE KOPII DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI POTWIERDZONEJ ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Zarządzenie Nr 698 z dnia 11 października 2019 r. w sprawie określenia procedury przeprowadzania kontroli wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sosnowiec.

Informacja o udziale łącznym odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła i wielomateriałowych w składzie morfologicznym odpadów komunalnych na terenie miasta Sosnowca

powrót
  • 25
  • lutego 2024Niedziela
Imieniny: Cezary, Wiktor, Lubart, Antonina, Adam
Pogoda:
  • 10oCTeraz
  • 11oCJutro
  • 13oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Jakość powietrza
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP

BeePathNet - Pszczela Ścieżka