Komunikat dot. uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez osoby inne niż podatnik

Poleć znajomym
 

Od 1 stycznia 2016 r. zostały wprowadzone zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015r. poz. 613 z późn. zmian.) -
zgodnie z art. 62b – zapłata podatku przez osoby inne niż podatnik.


§ 1. Zapłata podatku może nastąpić przez:

1) małżonka podatnika, jego zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę;

3) inny podmiot, w przypadku, gdy, kwota podatku nie przekracza 1.000,00 zł.
§ 2. W przypadkach, o których mowa w §1 pkt 1 i 3, jeżeli treść dowodu zapłaty nie budzi wątpliwości co do przeznaczenia zapłaty na zobowiązanie podatnika uznaje się, że wpłata pochodzi ze środków podatnika.

powrót
  • 25
  • lutego 2024Niedziela
Imieniny: Cezary, Wiktor, Lubart, Antonina, Adam
Waluty:
USD 4,3341 +0,23%
EUR 4,7073 -0,24%
CHF 4,7014 -0,22%
GBP 5,3443 -0,38%
Giełda: